serpene.wordpress.com

“Korku, köleliktir” Eflatun

Mitolojik Şahsiyetler(D-F)

Posted by serpene editör Ağustos 28, 2007

andromache.jpgDada : Namusu uğruna kendini öldüren efsanevi Girit’li bir kadın.Daedalion : Sabah yıldızı Eoshoros’un oğlu savaşa ve ava çok düşkündü. Kızının ölümünden sonra çektiği acıya üzülen tanrı Apollon bu üzüntülü babayı bir akbabaya çevirdi.Daimon : İlahi bir kudret taşıdığına inanılan adeta tanrılaşmış insanlara verilen ad.Daktylos : İda dağında oturan ve madenleri işleyen becerikli cinler. Bu cinleri Rhea doğurmuştur.Daimos : Ares’in yardımcısı, korku.Damaster : Poseidon’un oğluDammaneus : Daktylos’lardan biri.Danae : Argos kralı Akrisios’un kızı.Danaidler : Danaos’un elli kızına verilen ad.Danaos : Belos’un iki oğlundan biri, farklı farklı kadınlardn elli kızı olmuştu.Daphne : Apollon’un aşık olduğu peri kızı, defne ağacına çevirildi.Daphnis : Çoban şiirlerinin mucidi, sicilyalı bir çoban.Dardanos : Zeus’un oğlu, Troia kalesini o inşa etti. Çanakkale boğazı eski adını ondan almış.Dedalos : Yunanlılarca heykeltraşlığın ve mimarinin piri sayılan efsanevi bir sanatkarDeimos : Korku anlamına gelen Deimos Ares’in en yakın arkadaşıdır.Deioneus : Dia’nın babası İksiyon onu kızgın kömür dolu bir hendeğe atıp yamıştı.Deiphobos : Priamos’un oğlu, Hector’un kardeşi.Delphoi : Gelecek olaylardan haber verme yeri, kehanet tapınağı.Delos : Yüzen bir ada iken Artemis ve Apollonun doğumu için Zeus onu denizin üzerinde sabit bir ada haline getirdi.Dejanıra : Herakles’in karısıDemeter : Toprak ve ürün tanrıçası.Demodike : Kretheus’un karısı, Phriksos’un kaynanası.Demodokos : Gözleri kör bir halk şairi. Şiirleri ile efsaneleşmiştir.Demophon : Theseus ile Phedra’nın oğlu. Elpeor ile Troia savaşına katıldı.Despoina : Demeter’in Posidon’dan olan kızı Persophene’in bir diğer adı.Deukalion : Prometheus ile Klymene’nin oğlu, Pyrrha’nın kocası. Tufan da sağ kalanlardan.Diana : Artemis’in latice adı.Dido : Karthaca kraliçesi, Aineas’ı sevmişti karşılık alamayınca kendini öldürdü.Didyme : Brankhid’lerin kahinlik tapınağıDike : Zeus ile Themis’in kızı. Adalet sembolü.Diktynna : Giritte Artemis’in yerini tutan iki tanrıçadan biri.Diktys : Seriphos adasında yaşayan bir balıkçı. Perseus ve annesi Danae’yi bulmuştu.Dimoedes : Arezen’in kardeşiydi ve onun kızı Euopis ile evlenmişti ancak Euopis onu kendi
kardeşi ile aldatıyordu. Durum ortaya çıkınca Euopis kendini öldürdü. Diometes daha sonra sahilde genç bir kadın cesedi buldu ve buna aşık oldu. Ceset çürümeye başlayana kadar onu sakladı daha sonra muhteşem bir törenle defnetti ama bu anlamsız aşkı içinden söküp atamadı ve mezarın başında kendini öldürdü.
Dione : Okeanos’un kızıDionysos : Şarap tanrısıDioskur’lar : Zeus’un oğullarından Kastor ile Polydenkes’e verilen ad. Anneleri Leda idi. İki kardeş gemicilere yol gösterir tehlikeli anlarda yardımlarına koşarlardı.Dirke : Epopeus’un karısıDodona : Zeus tapınağı, Zeus bu tapınakta sorulan sorulara, dualara cevap verirdi.Dolion’lar : Bugünkü Kapıdağda yaşayan bir halk.Dolon : Troia’lı bir genç. Çok hızlı koşardı, savaş sırasında casus olarak Yunanlıların arasına karıştı ancak yakalandı ve Diomedes tarafından öldürüldü.Doris : Okeanos ile Tethys’in kızı. Kardeşi Nereos ile evlendi. Ondan Nereid’ler diye bilinen elli kızı oldu.Doros : Apollon ile Phthie’nin oğluDryad’lar : Ormanlarda yaşayan ağaç perileri. Hayatları ağaca bağlıydı. Ağaç çürüdüğü yada kesildiği zaman bunlarında hayatları son bulurdu.Dryas : Ares’in oğullarından biri.Dryope : Kral Dryops’un tek kızı. Oeta dağında babasının sürülerini otlatırdı. Apollon bu kıza gönül verdi ve yılan şekline girerek onunla birleşti. Kız bu olaydan kimseye haber vermedi. Andreamon ile evlendi ve bir oğlu oldu. Adını Amphissos koydular. Dryops : Apollon ile Dia’nın oğlu. Kızı Hermes ile birlikte olup Pan’ı doğurdu     Eakos : Zeus ile peri kızı Egine’nin oğlu. Dindarlığı ile tanınırdı.Eetion : Mysia bölgesinde bir şehrin kralı. Andromak’ın babası.Efhialtes : Gaia ile Uranus’un oğlu olan bir dev.Egeria : Romalıların doğum tanrıçası.Egeus : Atina kralı Theseus’un babası. Theseus Minotaure’e karşı kazandığı zaferden dönerken beyaz yelken çekmediği için babası oğlunun yenildiğini zannederek kendini denizew attı. O günden beri bu denize ege denizi derler.Egestes : (Akestes) Sicilyada Krimisos ırmağının tanrısının oğluEgina : Asapos ırmağı tanrısının kızı, Zeus tarafından kaçırıldı.Egisthos : Thyeste’nin oğlu.Egypios : Antheus ile Boulis’in oğlu. Egyptos : Mısırın ünlü kahramanlarından, Poseidon ile Nil nehrinin oğlu. Mısıra adını verdi.Eidothea : Proteus’un oğlu babasına akıl danışmaya gelen Menelaos’a yardım etti.Eileithyia : Doğum arğrıları tanrısı. Bu tanrı, doğumlarında kadınlara yardım edermiş.Eirene : Barış sembolü Horalardan biri.Ekhemos : Aeropos’un oğlu.Ekhestos : Zalimliği ile tanınan Epir kralı.Ekhidna : Gövdesi kadına, kuyruğu yılana benzeyen bir ejder. Lerna Hydrası denilen yılanın annesidir.Ekhion : Kadmos’un ektiği dragonun dişlerinden hortlayan beş adamdan biri.Ekho : Ormanlarda, dağlarda dolaşan yankı perisi. Her yerde yanlızlığı arıyor insanlardan ve tanrılardan kaçıyordu. Aşkına karşılık vermediği için Pan çobanları ona karşı kışkırttı. Ve çobanlar Ekho’yu parçalayıp, parçalarını her tarafına attılar.Elektra : Agememnon ile Klytaimenestra’nın kızı. Okeanos ile Tethys’in kızlarından birininde adı Elektra idi.Elektryon : Perseus’un üç oğlundan biri.Eleutherios : Zeus’un lakabıElysion : Yeraltı cennetiElpenor : Odysseus’un arkadaşalarından biri. Kirke onu domuza çevirmişti ama daha sonra tekrar insan şekline döndü.Empusa : Hekate’nin, insanları korkutmak için yarattığı bir canavar. Her çeşit kılığa girebilirdi. İnsan etiyle beslenirmiş ve kurbanalarını çok güzel bir kadın kılığına girerek avlarmış.Endymion : Ayışığı Selene’nin aşık olduğu güzel bir delikanlı.Enyalios : Savaş tanrısı Ares’in adlarından biri.Enyo : Ares’in en sadık arkadaşlarından biri. Enyo felaket anlamına gelir.Eolos : Rüzgarların bekçisi.Eolia : Eolos’un oturduğu ada.Eos : ŞafakEpaphos : Zeus ile İo’nun oğluEpeios : Panopeus’un oğlu Troia savaşına otuz gemi ile gelmişti.Epeos : Panopee’nin oğlu surları yıkmak için kullanılan aleti icat etti ve Troia savaşındaki tahta atı yaptı.Ephesos : (Ephes) Anadolu’nun Ege sahillinde eski devirlerin en ünlü şehri.Ephialtes : Gaia ile Uranos’un oğlu olan dev.Epidauros : Asklepios’un en meşhur tapınağının bulunduğu yer.Eikaste : İokaste’nin diğer adı.Epimelides : Sürüleri bekleyen perilerin adı.Epimenides : Giritli bir şair ve kahin. Atinayı Veba salgınından kurtarmıştı. Ephimetheus : Prometheus’un kardeşiEpione : Asklepois’in karısı.Epiphania : Tanrıların insan şeklinde yada başka şekillerde maddi olarak görülmesi.Epiros : Ekhion’un kızıEpopeus : Bir kahramanın adı. Poseidon’un oğlu olduğu söylenirErato : Dokuz ilham perisinden biriErebos : Khaos ile Nyks’in oğlu. Karanlık yeraltı dünyasının sembolü.Erekhteous : Atina’nın ünlü kahramanı.Erginos : Beotia bölgesinde Orkhomenos kralı.Eridanos : Okeanos ile Tethys’in oğlu. Efsanevi bir nehir.Erigone : Atinalı İkarios’un kızı. Dionysos’un sevgilisi.Erikhthonios : Hephaistos’un oğlu. Hephaistos’un yere saçılan tohumlarından meydana gelen yarı insan yarı yılandı. Athena bu çocuğa acıyıp onu bir kutuya koydu ve Kekrops’un üç kızına emanet etti. Erikhthonios büyünce çok akıllı bir insan oldu ve Atina krallığını ele geçirdi. Erinona : Namus ve masumiyeti ile ün salan Kıbrıs’lı kız. Zeus bile ona aşık olmuştu. Hera bu aşka engel olmak için Adonis’I Erinona’ya bela etti. Kızlığını kaybeden Erinona tavus kuşuna çevirildi.Eriny’ler : İntikam saçan tanrıçalar.Eriphyle : Argos kralı Talaos’un kızı, Adraste’nin kardeşi.Eris : Nifak, anlaşmamazlık tanrıçası, Ares’in kardeşi ve arkadaşı. Istırab(Ponos), Unutmak(Lethe), Açlık(Limos), Keder(Argos) çocuklarıdır. Eros : Aşka tanrısı, aşk ve güzellik tanrıçası Aphrodite’in oğlu. Erymanthos : Apollon’un oğlu. Adonis ile buluşmak için yıkanan Aphrodite’i çıplak gördüğü için tanrıça gözlerini kör etti. Bunun üzerine Apollon oğlunu bir yaban domuzuna çevirdi ve Adonis’i öldürttü.Erysikhthon : Thesseba kralı Triapos’un oğlu. Dinsiz ve zalim bir adamdı. Demeter’e ait bir ormanı tahrip edince tanrıça onu açlıkla kıvrandırarak cezalandırdı.Eryks : Aphrodite ile Poseidon’un oğlu.Erytos : İole’nin babası. Ok atmada kendisini geçene kızını vermeyi vaad etmişti. Herakles yarışmada onu geçtiği halde sözünde durmadı bunun üzerine Herakles onu öldürdü.Eskulape : Hekimlik tanrısı Asklapios’a latinlerin verdiği ad.Eteokles : Oidipus ile İokaste’nin oğlu, Thebai kahramanlarından biri.Ethemea : Artemis’in etrafıdaki perilerden biri. Cos adasındaki kral Merops ile evlenmek için tanrıçadan ayrılınca, tanrıça buna çok sinirlendi ve onu okları ile delik deşik etti.Euadne : Esir düşen kocasını yakarlarken kendisini kocasını yaktıkları ateşe atan fedakar kadın.Euandros : Arkadialı bir kahraman, yurdundan ayrılıp İtalya da bir koloni kurdu.Eukhenor : Kahin Polydos’un oğlu, babası ona iki çeşit ölümden birini seçmesini söyledi.Ya evinde kalıp rahat döşeğinde can vermek yada savaşta çetin fakat şerefli bir ölüm. Troia savaşına katıldı ve yiğitçe öldü.Eumaios : Odysseus’un sadık çobanıEumenid’ler : Attikada ki intikam tanrıçalarına verilen ad.Eumolpos : Poseidon ile Khione’un oğlu. Herakles’in öğretmeni.Euneos : İason ile Hypsiplye’nin oğlu.Eunike : Bir deniz perisi. Nereos ile Doris’in kızı.Eunomia : Okeanos’un kızları Hora(Saat) lardan biri. Letafet perilerinin annesi.Eunomos : Arkhiteles’in oğlu. Herakles tarafından öldürüldü.Euphemos : Poseidon’un oğlu, Arganaut’lardan biri. Babasının ona verdiği vasıfla su üzerinde yürüyordu.Euphorbos : Pantheos’un oğlu Troia’lı bir kahraman. Patroklos’u öldürmüştü.Euphorion : Akhilleus ile Helena’nın çocuğu. Zeus ona aşık oldu fakat Euphorion ondan kaçtı ve Melos adasına sığındı. Çok öfkelenen Zeus yıldırımıyla onu öldürdü.Euphrosyne : Eurymone’nin üç kızı olan Kharit’lerden biri.Europa : Finike kralı Agenar ile Telepassa’nın kızı. Boğa şekiline giren Zeus tarafından kaçırıldı. Zeus’tan Minos, Sarpedon, Rhadamnthys adlarını taşıyan üç oğlu oldu. Adını Avrupa bölgesine verdi.Euros : Eos ile Astraeos’un oğlu. Güney-batı rüzgarı olarak bilinir.Euryale : Gaia’nın kızkardeşleri olan Gorgon’lardan biriEuryalos : Aenes’in arkadaşlarından biri. Güzelliği ile ün salan bu delikanlı Nisus ile büyük bir aşk yaşadı.Eurybie : Yer ile denizin kızı, Astraos’un annesi.Eurydike : Orpheus’un karısı. Aristeos’tan kaçarken bir yılan tarafından öldürüldü.Eurygania : Oidipus’un karısı.Eurylokos : Odysseus’un arkadaşı ve kızkardeşinin kocası.Eurykleia : Odysseus’un süt annesi.Eurymakos : Odysseus’un karısına göz koyanlardan biri. Odysseus tarafından öldürüldü.Eurymeda : Oeneus ile Althea’nın kızı. Kardeşi Meleagros’un ölümüne çok ağladığından Meleagrid denilen kuşa dönüştürüldü.Eurymedon : Prometheus’un babası. Titanlarla yapılan savaşta Zeus tarafından uçurumdan aşağı atıldı.Eurynome : Okeanos ile Tethys’in kızı. Zeus tarafından sevildi ve üç Kkari(Letafet perileri) doğurdu.Eurynomos : Yeraltı tanrılarından biri. Yere gömülen ölülerin etlerini yer kemiklerini bırakırdı.Euryphaessa : Hyperion’un karısı . Helios, Selene ve Eos’u doğurdu.Eurypylos : Tanınmış karamanlara verilen ad.Eurysakes : Aiaks ile Tekmassa’nın oğlu.Eurytheus : Herakles’e çeşitli görevler veren Tiryns kralı.Euterpe : İlham perileri olan Musa’lardan birinin adı, flüt çalmasını öğretirdi.Eurytion : Kentaur’lardan biri. Hippodemiz’yı kaçırmak isteyince Lapithlerle savaş başladı.Eurytos : Herakles’e yay bükmesini öğreten ünlü kral İola’nın babası.Euthymos : Temesa şehrini kurtaran ünlü kahraman.Evadne : Poseidon ile Pitane’nin kızı.Evandros : Sarpedon’un oğlu Lykia’lı bir yiğit Troia savaşında yardıma gelmişti.Evenos : Ares ile Demonike’nin oğlu. Etolia krallarından biri. Marpassa adında ki kızına talip olanları öldürüyordu.Evippe : Epir kralı Tyrimmas’ın kızı, Odysseus onu baştan çıkarıp sonrada terk etmişti. Bu beraberlikten Euryalos dünyaya geldi. Evippe çocuğun boynuna “Minnettarlığın İşareti” yazan bir tabela asıp Odysseus’a yolladı.Evohe : Dionysos’un lakabı. Cesaret oğlum anlamına gelir.  
Fama : Halkın sesinin sembolü olan Fama Yer’in kızıdır. Sayısız gözü ve bir çok ağızı vardır. Çok hızlı uçardı.
Fames : Açlığın sembolü.Fatum : Talih tanrısı.Fauma : Tanrı Faunuz’un karısıFaunus : Latinlerin ıssız tabiat tanrısı.Febris : Hararet ve Sıtma tanrıçası.Feronia : Çeşmelerin ve ormanların tanrıçası.Fides : Verilen sözde durma tanrısıFors : Tesadüf tanrıçası.Flora : Yeşeren bitkilerin çiçeklerin tanrıçası.Furiler : Yeraltı cehenneminin korkunç devleri. Bunlar tanrıların intikam memurları idi ve Poseidon’un kanından olmuş Yer’in kızlarıydı.İnsanların kalplerine korku ve vicdan azbını getirirlerdi.Fraude : Hile tanrıçası. Yarı insan yarı yılandı.Furina : Hırsızların tanrısı.Furrına : Tibet nehri kenarında bir kaynağın ve ormanın tanrısıydı

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

 
%d blogcu bunu beğendi: